::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Μαθήματα PDF Εκτύπωση E-mail

Μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία     Κορμού    
    Θεωρία Αποφάσεων     Κορμού    
    Στατιστική Ι     Κορμού    
    Τεχνητή Νοημοσύνη     Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Ανάλυση Διαστημάτων     Επιλογής    
    Ανεύρεση Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων     Κατεύθυνσης    
    Βιοστατιστική *     Επιλογής    
    Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γραμμικής Άλγεβρας *     Επιλογής    
    Εργαστήριο σε Θέματα Στατιστικής και Χρονοσειρών     Επιλογής    
    Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων     Κατεύθυνσης    
    Εφαρμογές Υπολογιστικών Μαθηματικών     Επιλογής    
    Θεωρία Παιγνίων *     Επιλογής    
    Κρυπτογραφία *     Επιλογής    
    Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων     Κορμού    
    Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικοί Αλγόριθμοι     Επιλογής    
    Ουρές Αναμονής     Επιλογής    
    Παράλληλη Επεξεργασία *     Επιλογής    
    Προσομοίωση *     Επιλογής    
    Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας – Δειγματοληψία *     Επιλογής    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης     Επιλογής    
    Ασαφής Λογική και Ασαφή Συστήματα *     Επιλογής    
    Διακριτά Μαθηματικά     Επιλογής    
    Επιχειρησιακή Έρευνα     Κορμού    
    Θεωρία Αλγορίθμων     Κατεύθυνσης    
    Λογική και Λογικός Προγραμματισμός     Επιλογής    
    Μηχανική Μάθηση *
    Επιλογής    
    Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προχωρημένα Θέματα Βελτιστοποίησης *     Επιλογής    
    Στοχαστικές Διαδικασίες     Επιλογής    
    Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία *     Επιλογής    
    Υπολογιστική Πολυπλοκότητα     Κατεύθυνσης    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία
    Κορμού    
    Θεωρία Αποφάσεων     Κορμού    
    Στατιστική Ι
    Κορμού    
    Τεχνητή Νοημοσύνη
    Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Ανάλυση Διαστημάτων
    Επιλογής
   
    Βιοστατιστική*
    Επιλογής    
    Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γραμμικής Άλγεβρας *
    Επιλογής    
    Εργαστήριο σε Θέματα Στατιστικής και Χρονοσειρών
    Επιλογής    
    Εφαρμογές Υπολογιστικών Μαθηματικών
    Επιλογής    
    Εφαρμοσμένη Μπεϋζιανή Στατιστική
    Κατεύθυνσης    
    Θεωρία Παιγνίων *
    Επιλογής    
    Κρυπτογραφία *
    Επιλογής    
    Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων
    Κορμού    
    Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικοί Αλγόριθμοι
    Επιλογής    
    Ουρές Αναμονής
    Επιλογής    
    Παράλληλη Επεξεργασία *
    Επιλογής    
    Προσομοίωση *
    Επιλογής    
    Στατιστική ΙΙ
    Κατεύθυνσης    
    Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας – Δειγματοληψία *
    Επιλογής    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης     Επιλογής    
    Ασαφής Λογική και Ασαφή Συστήματα *     Επιλογής    
    Γραμμικά Μοντέλα     Κατεύθυνσης    
    Διακριτά Μαθηματικά     Επιλογής    
    Επιχειρησιακή Έρευνα     Κορμού    
    Θεωρία Αξιοπιστίας     Κατεύθυνσης    
    Λογική και Λογικός Προγραμματισμός     Επιλογής    
    Μηχανική Μάθηση *
    Επιλογής    
    Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προχωρημένα Θέματα Βελτιστοποίησης *     Επιλογής    
    Στοχαστικές Διαδικασίες     Επιλογής    
    Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία *     Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία     Κορμού    
    Θεωρία Αποφάσεων     Κορμού    
    Στατιστική Ι     Κορμού    
    Τεχνητή Νοημοσύνη     Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Ανάλυση Διαστημάτων     Επιλογής    
    Βιοστατιστική *     Επιλογής    
    Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης     Κατεύθυνσης    
    Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γραμμικής Άλγεβρας *     Επιλογής    
    Εργαστήριο σε Θέματα Στατιστικής και Χρονοσειρών     Επιλογής    
    Εφαρμογές Υπολογιστικών Μαθηματικών     Επιλογής    
    Θεωρία Παιγνίων *     Επιλογής    
    Κρυπτογραφία *     Επιλογής    
    Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων     Κορμού    
    Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικοί Αλγόριθμοι     Επιλογής    
    Ουρές Αναμονής     Επιλογής    
    Παράλληλη Επεξεργασία *
    Επιλογής    
    Προσομοίωση *     Επιλογής    
    Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας – Δειγματοληψία *     Επιλογής    
    Υπολογιστική Νοημοσύνη     Κατεύθυνσης    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Αριθμητικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης     Κατεύθυνσης    
    Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης     Επιλογής    
    Ασαφής Λογική και Ασαφή Συστήματα *     Επιλογής    
    Διακριτά Μαθηματικά     Επιλογής    
    Επιστημονικός Υπολογισμός     Κατεύθυνσης    
    Επιχειρησιακή Έρευνα     Κορμού    
    Λογική και Λογικός Προγραμματισμός     Επιλογής    
    Μηχανική Μάθηση *
    Επιλογής    
    Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι *     Επιλογής    
    Προχωρημένα Θέματα Βελτιστοποίησης *     Επιλογής    
    Στοχαστικές Διαδικασίες     Επιλογής    
    Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία *     Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Kατεύθυνση/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.