::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Γενικές Πληροφορίες Εκτύπωση E-mail

Πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Μαθηματικών


Το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρει μιά ευρεία γκάμα απο μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν κλασσικές και μοντέρνες μαθηματικές θεωρίες και μεθόδους. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία αύξησαν κατακόρυφα τις περιοχές για στις οποίες τα Μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση. Νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο εμφανίζονται συνεχώς για αποφοίτους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με ισχυρό Μαθηματικό υπόβαθρο στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευρεία και σύγχρονη εκπαίδευση το Τμήμα Μαθηματικών διεύρυνε τις δραστηριότητες του και καθιέρωσε ένα πλήθος εξιδεικευμένων τομέων ούτως ώστε να συμπεριλάβει την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών ενδιαφέροντος όπως, Πληροφορική, Αριθμητική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Βελτιστοποίηση, Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Ασαφής Λογική, όπως επίσης και εφαρμογές των Μαθηματικών στην Φυσική, στην Οικονομία, και στην Βιολογία. Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα καθιέρωσε ένα εντατικό πρόγραμμα Προτυχιακών Σπουδών και ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις, Θεωρητικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Ανάλυσης, Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Επιπλέον, η έρευνα των μελών του Τμήματος χρηματοδοτείται απο Ευρωπαικά και κρατικά προγράμματα. Για την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα πανεπιστήμια, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS/SOCRATES από το 1989. Υπο την αιγίδα των προγραμμάτων ανταλλαγής αρκετοί φοιτητές και προσωπικό έχουν επισκεφθεί άλλα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, ενώ το Τμήμα έχει φιλοξενήσει φοιτητές και προσωπικό που προέρχονται απο Ευρωπαικά Ιδρύματα. Το Τμήμα δημιουργήθηκε την χρονιά έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1966. Έχει περίπου 50 μέλη διδακτικό προσωπικό και έναν απο τους μεγαλύτερους αριθμούς φοιτητών, με πάνω απο 3000 εγγεγραμμένους φοιτητές. Κάθε χρόνο το τμήμα δέχεται περί τους 310 νέους φοιτητές στο προπτυχιακό επίπεδο.

Τομείς


Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Τομέας Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών
Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

Διοίκηση

Γενικά, τα όργανα του Τομέα είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση
β) Ο Διευθυντής

Η γενική συνέλευση του τομέα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, έναν εκπρόσωπο των μελών ΕΤΕΠ, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και από δύο εώς πέντε εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει το 30% των μελών ΔΕΠ του Τομέα (Ν. 1566/85, Άρθ. 79 & 1γ).

Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος: Χρυσούλα Κοκολογιαννάκη
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παύλος Τζερμιάς


Τομείς - Διευθυντές Τομέων

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης: Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών: Παύλος Λεντούδης
Τομέας Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής ΄Ερευνας: Eυφροσύνη Μακρή
Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής: Μιχαήλ Βραχάτης

Γραμματεία Τμήματος

Γραμματέας του Τμήματος: Αριστέα Βασιλοπούλου

Εκπρόσωποι του Τμήματος

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου: Ο εκάστοτε διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Πατρών: Ν. Τσάντας, Β. Παπαγεωργίου (αναπληρωματικός).
Ακαδημαϊκός Συντονιστής LLP-Erasmus: Α. Μπούντης, Α. Αρβανιτογεώργος (αναπληρωματικός).
 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.