::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Αξιολόγηση Τμήματος PDF Εκτύπωση E-mail

Αξιολόγηση Τμήματος

Eκθέσεις Αξιολόγησης Τμήματος Μαθηματικών ανά Έτη :

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2010-2011

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2010-2011

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2007-2011

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2007-2011

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2011-2012

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2011-2012

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2012-2013

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2012-2013

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2013-2014

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2013-2014

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2014-2015

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2014-2015

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2015-2016

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2015-2016

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2016-2017

Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης 2016-2017

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (2013)

Μητρώο Εξωτερικών Μελών Τμήματος

Μητρώο εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών για την επιλογή και εξέλιξη καθηγητών στο Τμήμα

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.