::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Μαθήματα PDF Εκτύπωση E-mail

Μαθήματα Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές"Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Θεωρητικά Μαθηματικά»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Άλγεβρα     Κορμού    
    Aνάλυση και Εφαρμογές     Κορμού    
    Διαφορικές Πολλαπλότητες και Εφαρμογές     Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Αλγεβρική Γεωμετρία*
    Επιλογής    
    Αλγεβρική Τοπολογία     Επιλογής    
    Γεωμετρία Riemann και Εφαρμογές     Επιλογής    
    Διατεταγμένα Σώματα και Θεωρία Διατιμήσεων     Επιλογής    
    Θεωρία Διαστάσεων     Επιλογής    
    Θεωρία Κατανομών και Ανάλυση Fourier*     Επιλογής    
    Μαθηματική Λογική     Επιλογής    
    Μιγαδική Ανάλυση     Επιλογής    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Θεωρία Αριθμών     Επιλογής    
    Θεωρία Μέτρου     Επιλογής    
    Ομολογιακή Άλγεβρα και Θεωρία Κατηγοριών     Επιλογής    
    Τοπολογικές Ομάδες     Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Ανάλυση και Εφαρμογές
    Κορμού    
    Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις     Κορμού    
    Υπολογιστικά Μαθηματικά
    Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Μαθηματική Φυσική
    Κορμού
   
    Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
    Κορμού    
    Ανάλυση Τροχιών στην Κλασική Μηχανική
    Επιλογής    
    Γενική Σχετικότητα και Βαρύτητα
    Επιλογής    
    Γεωμετρία Riemann Και Εφαρμογές     Επιλογής    
    Μη Γραμμικές Κυματικές Εξισώσεις
    Επιλογής    
    Συναρτησιακή και Φασματική Ανάλυση
    Επιλογής    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Μαθηματική Μοντελοποίηση     Κορμού    
    Δυναμικά Συστήματα και Χάος
    Επιλογής    
    Ειδικές Συναρτήσεις
    Επιλογής    
    Κβαντική Θεωρία Πεδίου
    Επιλογής    
    Ολοκληρωσιμότητα Κλασικών - Κβαντικών Συστημάτων
    Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Αριθμητική Ανάλυση     Κορμού    
    Διακριτά Μαθηματικά     Κορμού    
    Θεωρία Αλγορίθμων     Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Υπολογιστική Νοημοσύνη     Κορμού    
    Ανάλυση Διαστημάτων     Επιλογής    
    Ανεύρεση Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων     Επιλογής    
    Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων     Επιλογής    
    Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων     Επιλογής    
    Κρυπτογραφία*     Επιλογής    
    Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικοί Αλγόριθμοι     Επιλογής    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Λογική και Λογικός Προγραμματισμός     Κορμού    
    Αριθμητικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης     Επιλογής    
    Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων     Επιλογής    
    Ασαφής Λογική και Ασαφή Συστήματα*     Επιλογής    
    Επιστήμη και Τεχνολογία Δικτύων     Επιλογής    
    Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης*     Επιλογής    
    Μηχανική Μάθηση*     Επιλογής    
    Τεχνολογία Λογισμικού     Επιλογής    
    Υπολογιστική Πολυπλοκότητα     Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Μεταπτυχιακά Μαθήματα Κατεύθυνσης «Διδακτική Μαθηματικών»

    Α΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Γνωστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Παιδείας*     Κορμού    
    Ιστορία των Μαθηματικών*     Κορμού    
    Στοιχειώδη Μαθηματικά από Ανώτερη Σκοπιά*     Κορμού    
               
    Β΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Εφαρμογές της Λογικής στην Ανάλυση της Μαθηματικής Γλώσσας*     Κορμού    
    Επίλυση Προβλήματος και Απόδειξη*     Κορμού    
    Θεμελιώδεις Έννοιες και Φιλοσοφία Μαθηματικών*
    Κορμού    
               
    Γ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Επιστημολογία και Διδακτική της Γεωμετρίας     Κορμού    
    Μεθοδολογία Έρευνας
    Επιλογής    
    Πληροφορική και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
    Επιλογής    
               
    Δ΄ Εξάμηνο     Κορμός/Επιλογή    
    Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας     Κορμού    
               
* Δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.