Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Διατμηματικό ΜΔΕ "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων"


Ωρολόγιο Πρόγραμμα Aκαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Aκαδημαϊκού έτους 2016-2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Xειμερινού Εξαμήνου 2016-2017

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Aκαδημαϊκού έτους 2015-2016

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2014-2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Eαρινού Εξαμήνου 2014-2015:
1. Κατεύθυνσης «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών»
2. Kατεύθυνσης «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα»
3. Κατεύθυνσης «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών»

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2014-2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2014-2015:
1. Κατεύθυνσης «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών»
2. Kατεύθυνσης «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα»
3. Κατεύθυνσης «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών»