Έρευνα

Έρευνα


Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος Μαθηματικών ποικίλουν σε ένα εύρος θεμάτων και περιοχών. Με βάση τις περιοχές που καλύπτονται απο τους 5 τομείς του Τμήματος, η έρευνα επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές :

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ανάλυση, Τοπολογία, Θεωρία Συνόλων.

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης: Διαφορικές Εξισώσεις, Ειδικές Συναρτήσεις και Ορθογώνια Πολυώνυμα, Δυναμικά Συστήματα και Χάος Μηχανική των Ρευστών, Γενική Σχετικότητα, και Κβαντική Μηχανική.

Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής: Αριθμητική Επίλυση μη Γραμμικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Ουράνια Μηχανική, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων.

Τομέας Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας: Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Στατιστικών Εκτιμήσεων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Βελτιστοποίηση, Στοχαστικές Διαδικασίες.

Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοσφίας των Μαθηματικών: Μαθηματική Λογική, Ασαφής Λογική, Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων, Διδακτική και Μαθηματικός Λόγος.

Για το Ακαδ. Έτος 2011 υπάρχει περιγραφή για τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Μαθηματικών και των δραστηριοτήτων αυτών.