Χώροι Τμήματος - Πανεπιστημίου

Πανεπιστημιακοί χώροι

Στη σελίδα αυτή παρέχονται κάποιοι ενδεικτικοί χάρτες για την καθοδήγηση παντός ενδιαφερόμενου στις σχετικές τοποθεσίες του Τμήματος Μαθηματικών αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πανεπιστημιακός Χάρτης

Χάρτης Αιθουσών ΑΘΕ