Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών


Για θέματα που αφορούν την στέγαση και σίτιση των φοιτητών, την υγειονομική περίθαλψη και το φοιτητικό εισητήριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν για περαιτέρω πληροφορίες την σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών Φοιτητική Μέριμνα - Στέγαση