ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ


Υπεύθυνοι Εργαστηρίου H/Y & Eφαρμογών

Ι. Μαρματάκης (Μαθηματικός, Πτυχιούχος Πληροφορικής)

Δ. Ανυφαντής (Διπλωματούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Παν. Πατρών, Μ.Sc.)

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

-

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

-

Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής

-

Τομέας Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας

-

Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

-