Γραμματεία

Προσωπικό Γραμματείας

Γραμματέας

Αριστέα Βασιλοπούλου

Μέλη Γραμματείας

Ευτυχία Πολυχρονάκη
Αβακομίδη Γεωργία
Παναγιωτοπούλου Τερψιχόρη
Δροσάκης Ανάστασιος
Kολλιόπουλος Θεόδωρος