Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13

Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13


Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Βασικές Αρχές Προγραμματισμού» με διδάσκουσα καθηγήτρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοδούλα Γράψα, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Επίσκεψη των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών στην Εστία Επιστημών, στο Πλατάνι Ρίου, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013. Για την μεταφορά των φοιτητών διατέθηκε από τον Πρύτανη το λεωφορείο του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Οι φοιτητές αφενός άντλησαν εμπειρίες για θέματα που είχαν αναπτυχθεί σε θεωρητικό επίπεδο στο μάθημα και αφετέρου συμμετείχαν σε γενικότερου επιστημονικού χαρακτήρα δραστηριότητες κυρίως στον τομέα της Πληροφορικής.
Φωτογραφικό Υλικό

  Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13
 Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Εστία Επιστημών" - Ακ. Έτος 2012-13