Υποδοχή Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13

Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13


Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και η παρουσίαση του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από τους Διευθυντές των Τομέων, τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Καθηγητές του Τμήματος, έγινε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 12:00 – 14:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.


Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ .

Φωτογραφικό Υλικό


Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13
Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών - Ακ. Έτος 2012-13