Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Γυμνάσιο Διακοπτού"

Εκπαιδευτική Επίσκεψη - "Γυμνάσιο Διακοπτού" - Ακ. Έτος 2012-13


Στο πλαίσιο της δραστηριότητας που διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών: “Τα σχολεία πηγαίνουν … Πανεπιστήμιο” το Γυμνάσιο Διακοπτού Αχαΐας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη, με αφορμή το μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)», στο Τμήμα Μαθηματικών τον Απρίλιο του 2013. Το πρόγραμμα της επίσκεψης που οργανώθηκε από τα μέλη της επιτροπής «Επικοινωνίας, Προβολής και Πολιτιστικών Δράσεων» του Τμήματος σε συνεργασία με τους συνοδούς Καθηγητές του σχολείου περιελάμβανε: παρουσίαση του Τμήματος και κάποιων ειδικών θεμάτων σε σχέση με το αντικείμενο της επίσκεψής τους, ξενάγηση σε αίθουσες διδασκαλίας και στο εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος , καθώς και επίσκεψη στους χώρους της κεντρικής βιβλιοθήκης και σε εργαστήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Φωτογραφικό Υλικό

Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13
Εκπαιδευτική Επίσκεψη - Γυμνάσιο Διακοπτού - Ακ. Έτος 2012-13