Τμήμα Νέα - Ανακοινώσεις Προπτυχιακά θέματα Μεταπτυχιακά θέματα Έρευνα Σύνδεσμοι

Το Τμήμα Μαθηματικών διοργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας ξεκίνησε απο το 2000 ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το τμήμα Μαθηματικών μπορεί να απονείμει τα ακόλουθα διπλώματα :

A. Μεταπτυχιακά (Μ.Δ.Ε) Διπλώματα Ειδίκευσης σε:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
3.1 Μαθηματικά των Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη
3.2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

B. Διδακτορικά (Δ.Δ.) διπλώματα σε:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική
4. Πιθανότητες, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
5. Μαθηματικά στην Εκπαίδευση, Θεμέλια και Ιστορία των Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει επίσης σε 2 Διατμηματικά Μεταπτυχιακά προγράμματα που oδηγούν σε:

1. Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ. στα Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Μ.Δ.Ε ή Δ.Δ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα για τις μεταπτυχιακές σπουδές μπορείτε να βρείτε εδώ .
( 0.8Mb )