Τμήμα Νέα - Ανακοινώσεις Προπτυχιακά θέματα Μεταπτυχιακά θέματα Έρευνα Σύνδεσμοι
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος Μαθηματικών ποικίλουν σε ένα εύρος θεμάτων και περιοχών. Με βάση τις περιοχές που καλύπτονται απο τους 5 τομείς του Τμήματος, η έρευνα επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές :

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών: Αλγεβρα, Θεωρία Συνόλων, Γενική Τοπολογία, Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων, Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες.

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης: Διαφορικές Εξισώσεις, Ειδικές Συναρτήσεις και Ορθογώνια Πολυώνυμα, Δυναμικά Συστήματα και Χάος Μηχανική των Ρευστών, Γενική Σχετικότητα, και Κβαντική Μηχανική.

Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής: Αριθμητική Επίλυση μη Γραμμικών Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Ουράνια Μηχανική, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων.

Τομέας Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας: Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Στατιστικών Εκτιμήσεων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Βελτιστοποίηση, Στοχαστικές Διαδικασίες.

Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοσφίας των Μαθηματικών: Μαθηματική Λογική, Ασαφής Λογική, Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων, Διδακτική και Μαθηματικός Λόγος.