Τμήμα Νέα - Ανακοινώσεις Προπτυχιακά θέματα Μεταπτυχιακά θέματα Έρευνα Σύνδεσμοι

Γενικά Πληροφορίες για το Τμήμα

Το Τμήμα Μαθηματικών προσφέρει μιά ευρεία γκάμα απο μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν κλασσικές και μοντέρνες μαθηματικές θεωρίες και μεθόδους. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις επιστήμες και την τεχνολογία αύξησαν κατακόρυφα τις περιοχές για στις οποίες τα Μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση. Νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο εμφανίζονται συνεχώς για αποφοίτους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με ισχυρό Μαθηματικό υπόβαθρο στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευρεία και σύγχρονη εκπαίδευση το Τμήμα Μαθηματικών διεύρυνε τις δραστηριότητες του ώστε να συμπεριλάβει την παροχή εκπαίδευσης και έρευνας σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών ενδιαφέροντος όπως, Πληροφορική, Αριθμητική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Βελτιστοποίηση, Μη γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, Ασαφής Λογική, όπως επίσης και εφαρμογές των Μαθηματικών στην Φυσική, στην Οικονομία, και στην Βιολογία. Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Τμήμα καθιέρωσε ένα εντατικό πρόγραμμα Προτυχιακών Σπουδών και ένα πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις, Θεωρητικά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Ανάλυσης, Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων. Επιπλέον, η έρευνα των μελών του Τμήματος χρηματοδοτείται απο Ευρωπαικά και κρατικά προγράμματα.Για την ανάπτυξη των σχέσεων με άλλα πανεπιστήμια, το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα ανταλλαγής ERASMUS/SOCRATES από το 1989. Υπο την αιγίδα των προγραμμάτων ανταλλαγής αρκετοί φοιτητές και προσωπικό έχουν επισκεφθεί άλλα Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, ενώ το Τμήμα έχει φιλοξενήσει φοιτητές και προσωπικό που προέρχονται απο Ευρωπαικά Ιδρύματα. Το Τμήμα δημιουργήθηκε την χρονιά έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το 1966. Έχει περίπου 50 μέλη διδακτικό προσωπικό και έναν απο τους μεγαλύτερους αριθμούς φοιτητών, με πάνω απο 1800 εγγεγραμμένους φοιτητές. Κάθε χρόνο το τμήμα δέχεται περί τους 250 νέους φοιτητές στο προπτυχιακό επίπεδο.

Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος: Βασίλειος Παπαντωνίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Σιαφαρίκας

Τομείς - Διευθυντές Τομέων

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης: Σπύρος Πνευματικός
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών: Βασίλειος Παπαντωνίου
Τομέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών: Κωνσταντίνος Δρόσος
Τομέας Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής ΄Ερευνας: Σταύρος Κουρούκλης
Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής: Χαράλαμπος Ζαγούρας

Γραμματεία Τμήματος

Γραμματέας του Τμήματος: Δήμητρα Παγουλάτου

Εκπρόσωποι του Τμήματος

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου(2003-2005): Ν. Καφούσιας
Επιτροπή Ερευνών: Π. Πιντέλας (τακτικός)
Κ. Δρόσος (αναπληρωματικός)

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Socrates: Α. Μπούντης (τακτικός)
Κ. Δρόσος (αναπληρωματικός)

Πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Ν. Καφούσιας