::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Επικοινωνία PDF Εκτύπωση E-mail

Επικοινωνία - Διατμηματικό ΜΔΕ "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων"


Το Πρόγραμμα εποπτεύεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία συγκροτείται από έντεκα (11) μέλη με διετή θητεία: πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών, πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. Η Ε.Δ.Ε. η οποία ασκεί τις δικαιοδοσίες της Γ.Σ.Ε.Σ., και ως εκ τούτου είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Τα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Συνεργαζόμενου Τμήματος και ο εκπρόσωπος των φοιτητών ορίζεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Ε.Δ.Ε. εκλέγει, μεταξύ των μελών της, τον Διευθυντή του Προγράμματος με αρμοδιότητες οι οποίες περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2017, ως Διευθυντής του Προγράμματος έχει εκλεγεί ο Καθηγητής του ΤΜΗΥ&Π κ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος (τηλ.: 2610/99-6911, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), και ως μέλη της Ε.Δ.Ε. οι Καθηγητές κ.κ. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Παύλος Τζερμιάς και Νικόλαος Τσάντας, οι Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Φίλιππος Αλεβίζος, Ιωάννης Καραγιάννης  και Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, οι Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Δημήτριος Καββαδίας, Χρήστος Μακρής και Όμηρος Ράγγος, και, ως εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, η κ. Πολυτίμη Κάκκου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Κτίριο Βιολογικού/Μαθηματικού, 1ος όροφος, γραφείο 152
τηλ.: 2610/99-6750 fax: 2610/99-6747 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε κ. Θεόδωρος Κολιόπουλος 
 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.