::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά PDF Εκτύπωση E-mail

neo.gif

Π.Μ.Σ. "Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"


Σκοπιμότητα, στόχος 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις σύγχρονες εφαρμογές αυτών, που βασίζονται στη μελέτη Διαφορικών Εξισώσεων και στη Μαθηματική Μοντελοποίηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

α. η εκπαίδευση και εμβάθυνση των γνώσεων στις βασικές θεματικές ενότητες των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους,

β. η δημιουργία υψηλού επιπέδου σπουδών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι οποίες παρέχουν την αναγκαία γνώση, ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να έχουν τη δυνατότητα καλύτερης ακαδημαϊκής εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης,

γ. να προωθήσει την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της Μαθηματικής Επιστήμης και, μέσω της μελέτης των Διαφορικών Εξισώσεων και της Μαθηματικής Μοντελοποίησης, σε Εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες, τη Βιολογία και την Επιστήμη των Μηχανικών 


Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» είναι 2 διδακτικά εξάμηνα.  Μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμη διδακτικά εξάμηνα.

Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, σε τρία (3) κατ’ επιλογήν μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο.

Αιτήσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Αιτήσεις: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος.

 

Μαθήματα

A' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 από τα παρακάτω):

Άλγεβρα (10 ECTS)

Ανάλυση (10 ECTS)

Διαφορικές Εξισώσεις (10 ECTS)

Διαφορικές Πολλαπλότητες (10 ECTS) 

Μαθηματική Μοντελοποίηση (10 ECTS)                                            

Β' Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (3 από τα παρακάτω):

Θέματα Άλγεβρας (6 ECTS)

Θέματα Ανάλυσης (6 ECTS)

Θέματα Γεωμετρίας (6 ECTS)

Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων (6 ECTS)

Θέματα Μαθηματικής Φυσικής (6 ECTS)

Θέματα Τοπολογίας (6 ECTS)                                              

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (12 ECTS).

 

Επικοινωνία

Ανδρέας Αρβανιτογεώργος - Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος               

Γραφείο 316, τηλ.: 2610/99-6740, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Τερψιχόρη Παναγιωτοπούλου - Διοικητική Υπεύθυνη Π.Μ.Σ.

Γραφείο 152, τηλ.: 2610/99-7647, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.