::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Υπολ. & Στατ/κή Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων PDF Εκτύπωση E-mail

neo.gif

Π.Μ.Σ "Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων"


Σκοπιμότητα, στόχος 


Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί:

·  στη θεμελίωση γνώσης για μοντέλα ή/και εμπειρικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν συνδυαστικά για την επεξεργασία δεδομένων, στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των μαθηματικών, της πληροφορικής και της στατιστικής,

·  στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων με σύγχρονες αλγοριθμικές – υπολογιστικές τεχνικές,

·  στη στατιστική και των συνθηκών εφαρμογής της σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό, για την κάθε περίσταση, τρόπο,

· στην αναπαράσταση, αποθήκευση και παρουσίαση πολύπλοκων δεδομένων,

· στην ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων. 

Χρονική Διάρκεια


Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» είναι 3 διδακτικά εξάμηνα: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (
Masters Thesis).  Μπορεί να παραταθεί κατά 3 ακόμη διδακτικά εξάμηνα. 

Αιτήσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Αιτήσεις: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα/έτος.

 

Μαθήματα

 A' Εξάμηνο

·        Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (7,5 ECTS), διδ. Κ. Πετρόπουλος, Β. Πιπερίγκου

·       Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα (7,5 ECTS), διδ. Μ. Βραχάτης, Σ. Αδάμ

·       Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση (7,5 ECTS), διδ. Ν. Τσάντας, Θ. Γράψα

·       Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (7,5 ECTS), διδ. Π. Αλεβίζος, Δ. Καββαδίας

Β' Εξάμηνο

·       Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων (7,5 ECTS), διδ. Σ. Κωτσιαντής, Ο. Ράγγος              

·       Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (7,5 ECTS), διδ. Ι. Δημητρίου, Φ. Μακρή      

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Δύο από τα παρακάτω):

·      Μηχανική Μάθηση (7,5 ECTS), διδ. Σ. Κωτσιαντής

·  Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων (7,5 ECTS), διδ. Γ. Ανδρουλάκης, Θ. Γράψα

·  Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση (7,5 ECTS), διδ. Σ. Μαλεφάκη              

·   Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας (7,5 ECTS), διδ. Π. Οικονόμου                             

·    Ανάλυση Χρονοσειρών (7,5 ECTS), διδ. Β. Καρυώτη

·   Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία (7,5 ECTS), διδ. Φ. Αλεβίζος

Γ' Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Επικοινωνία

Θeοδούλα Γράψα - Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος    

Γραφείο 243, τηλ.: 2610/99-7232, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Θεόδωρος Κολλιόποουλος- Διοικητικός Υπεύθυνη Π.Μ.Σ.

Γραφείο 152, τηλ.: 2610/99-6750, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.