::Δευτέρα, 01 Μάι., 2017
Μαθήματα Σχολής - Εξάμηνο B' Εκτύπωση E-mail

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

 

- Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Θ. Γράψα, Χ. Ζαγούρας

Ανάλυση προβλήματος. Η έννοια του αλγορίθμου. Σχεδιασμός, περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμου (διάγραμμα ροής - ψευδοκώδικας). Η έννοια του προγράμματος. Γλώσσες προγραμματισμού. Βασικές εντολές προγραμματισμού. Επιλογή και επανάληψη. Υποπρογράμματα. Αναδρομή. Εκσφαλμάτωση. Επαλήθευση. Τεκμηρίωση. Εφαρμογή σε FORTRAN 90.

- Γραμμική Άλγεβρα Ι

Ν. Κασιμάτης, Δ. Αρβανιτογεώργος

Προαπαιτούμενη γνώση: Εισαγωγή στην Άλγεβρα και θεωρία Συνόλων.

Διανυσματικοί χώροι (ορισμός του διανυσματικού χώρου, βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου, υπόχωροι διανυσματικού χώρου, γραμμικές συναρτήσεις, ισομορφισμοί διανυσματικών χώρων). Πίνακες (ο χώρος των πινάκων, πράξεις με πίνακες, δύναμη πίνακα, ανάστροφος πίνακας ενός πίνακα, ισομορφισμός των πινάκων και των γραμμικών συναρτήσεων, στοιχειώδεις πίνακες, τάξη πίνακα, τάξη γραμμικής συνάρτησης, άλγεβρες πινάκων και ενδομορφισμών). Ορίζουσες (ορίζουσες βτάξης, μεταθέσεις, ορίζουσες ν-τάξης, υπολογισμός της τάξης πίνακα με ορίζουσες). Γραμμικά συστήματα (λύση γραμμικών συστημάτων με γραμμοπράξεις, με ορίζουσες, με την τάξη πίνακα). Διαγωνοποίηση (ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων). Χώροι με εσωτερικό γινόμενο.


- Πραγματική Ανάλυση ΙΙ

Δ. Γεωργίου, Σ. Ζαφειρίδου

Προαπαιτούμενη γνώση: Πραγματική Ανάλυση Ι.

Αόριστο ολοκλήρωμα (παράγουσα, Θεμελιώδες Θεώρημα Απειροστικού Λογισμού, μέθοδοι υπολογισμού, Εφαρμογές). Σειρές αριθμών : κριτήρια σύγκλισης θετικών σειρών, απόλυτη σύγκλιση σειράς, εναλλασσόμενες σειρές, θετικό μέρος και αρνητικό μέρος σειράς, αναδιάταξη σειράς, πράξεις επί των σειρών, παρενθέσεις στις σειρές, γινόμενο σειρών. Γενικευμένα ολοκληρώματα: είδη γενικευμένων ολοκληρωμάτων, κριτήρια σύγκλισης, μετασχηματισμός Laplace και οι εφαρμογές του στον υπολογισμό των γενικευμένων ολοκληρωμάτων και στην επίλυση των διαφορικών εξισώσεων. Ακολουθίες συναρτήσεων και σειρές συναρτήσεων. Ομοιόμορφη σύγκλιση. Δυναμοσειρές.

 
(c) 2007-2017 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.