::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
ΕΤΕΠ Εκτύπωση E-mail

Μέλη ΕΤΕΠ


Υπεύθυνοι Εργαστηρίου H/Y & Eφαρμογών

Δ. Ανυφαντής (Διπλωματούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Παν. Πατρών, Μ.Sc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.