Οπτικοποίηση Αλγορίθμων Εκτύπωση E-mail

Η ταξινόμηση μιας λίστας πραγμάτων είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Η εφαρμογή xSortLab περικλείει 5 διαφορετικές μεθόδους ταξινόμησης. Την ταξινόμηση φυσσαλίδας ή αλλιώς bubblesort, την ταξινόμηση επιλογής ή selection sort, την ταξινόμηση εισαγωγής ή insertion sort, την merge sort και τέλος την γρήγορη ταξινόμηση ή Quicksort.

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει:

  1. Οπτικό τρόπο ταξινόμησης που μπορούμε να παρακολουθήσουμε 16 μπάρες – 16 τυχαίους αριθμούς- να ταξινομούνται σε αύξουσα σειρά.
  2. Ταξινόμηση με χρόνο που μετρά τον χρόνο που χρειάζεται για να ταξινομηθεί ένα μεγάλο πλήθος αντικειμένων.
  3. Καταγραφή που κάθε φορά που μια ταξινόμηση στέφεται με επιτυχία στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ταξινόμηση που έχουμε επιλέξει (αριθμός συγκρίσεων και αντιγραφές) γράφονται στο αρχείο καταχωρήσεων έτσι ώστε στο τέλος και αφού έχουμε επιλέξει και τρέξει όλους τους αλγόριθμους ταξινόμησης να είμαστε σε θέση να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε την εφαρμογή.
Κάντε κλίκ για να κατεβάσε το εγχειρίδιο χρήσης.


Για τον εξελληνισμό της εφαρμογής συνεργάστηκαν οι Αθηνά Σταματοπούλου και Χρίστος Ροδοσθένους. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από τον David Eck και είναι διαθέσιμη εδώ.

xsortlab.png