ΛΕΚΤΟΡΑΣ

 

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Tηλ: 0030 - 2610-996752,  email: gelefth@math.upatras.gr