Ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμενων Πανελληνίων Συνεδρίων Γεωμετρίας, καλούμε ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Γεωμετρίας (Διαφορική Γεωμετρία - Εφαρμογές, Αλγεβρική Γεωμετρία, Κυρτή Γεωμετρία, Γεωμετρική Ανάλυση, Αλγεβρική Τοπολογία) να συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτό.