Χορηγοί
ATTICA BANK    

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΟλυμπιοΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ    

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RION BEACH

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ