Theodoula N. Grapsa

Associate Professor, Department of Mathematics

University of Patras, Greece

 

Past PhD. Students                Current PhD Students

Dimitris G. Sotiropoulos                      Eleftheria N. Malihoutsaki
 
John A. Nikas                                         Christina D. Nikolakakou
Aristotelis E. Kostopoulos
                                        

Past M.Sc. Students                     

Christina D. Nikolakakou                   
Aristotelis E. Kostopoulos
John A. Nikas
Eleftheria N. Malihoutsaki
Alexandra A. Gana
Vasilis Krithis
Gabriel Kanatzias
Georgia Antonellou
Giorgos Linardatos