Στου Αη Θανάση την αυλή

 

Λε Στου Αη Θανάση την αυλή

λε με μάρμαρο στρωμένο

με μολύβι σκεπασμένο.

 

Χρυσό πουλάκι στέκει και λαλεί

μωρ΄, μυριολογάει και λέει

και τον Χατζιογιάννη λέγει.

 

Μωρ τό πού΄ στε σεις Αρχόντισσες

μωρ και σεις Αρχοντοιπούλες

για μας έρχονται Ζορμπάδες (δις)

τα γεράνεια να πατήσουν.

 

Τα γεράνεια να πατήσουν

κι άρχοντα να μην αφήσουν.