Πότε θα έρθει η Άνοιξη.

 

Πότε θα έρθει η άνοιξη

λουλούδι μ΄ , του Μαγιού

Αϊντε το Μάη το καλοκαiρι

Σταμούλη μ΄ , καπετάνιε.

 

Να βγούν οι βλάχοι στα βουνά

λουλούδι μ΄ του Μαγιού

Αϊντε κι΄ αυτές οι βλαχοπούλες

Σταμούλη μ΄ , καπετάνιε.

 

Να βγούν τα λάϊα πρόβατα

λουλούδι μ΄, του Μαγιού

Αϊντε με τ ' αργυρά κουδούνια

Σταμούλη μ΄, καπετάνιε.

 

Να βγώ κι εγώ ο μαύρος μου

λουλούδι μ΄, του Μαγιού

Αϊντε ν ' αδράξω μια βλαχοπούλα

Σταμούλη μ΄, καπετάνιε.