Το βράδυ βγαίνει ο Αυγερινός

 

Το βράδυ βγαίνει ο Αυγερινός

και το ταχιά η Πούλια

το μεσημέρι ο Βασιλιάς.

 

Το μεσημέρι ο Βασιλιάς

να λαφοκυνηγήσει

με τετρακόσιους άρχοντες.

 

Με τετρακόσιους άρχοντες

κι εξήντα τσιαουσιάδες

και με του Ρήγα τον ιγιό.

 

Και με του Ρήγα τον ιγιό

και με τον Κωνσταντiνο

ολημερούλα κυνηγά.

 

Ολημερούλα κυνηγά

κι όλο το μεσημέρι

κυνήγαγε συργιάνιζε.