Σήμερα Δέσπω Πασχαλιά.

 

Λε σήμερα Δέσπω μ΄, Πασχαλιά

σήμερα ν ' άσπρη μέρα μαρή μαυροματούσα

σήμερα ν ' άσπρη μέρα μα το Χριστός Ανέστη.

 

Λε σήμερα τ ' αρχοντόπουλα

βγαίνουν στο πανηγύρι μαρή μαυροματούσα

βγαίνουν στο πανηγύρι μα το Χριστός Ανέστη.

 

Λε και συ Δέσπω μ΄, δεν φαίνεσαι

να βγής στο πανηγύρι μαρή μαυροματούσα

να βγής στο πανηγύρι μα το Χριστός Ανέστη.

 

Λε μανά μου κλαίει το παιδί

δεν μπορ΄, να το μερέψω μαρή μαυροματούσα

δεν μπορ' να το μερέψω μα το Χριστός Ανέστη.

 

Λε για κόψε μήλο απ ' τη μηλιά

και δώστο να μερέψη μαρή μαυροματούσα

και δώστο να μερέψη μα το Χριστός Ανέστη.

 

Λε κι ' αν δε μερέψη κι απ ' αυτό

σκάψε παράχωσέ το μαρή μαυροματούσα

σκάψε παράχωσέ το μα το Χρωτός Ανέστη.