ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

1.     Διαφορικές Εξισώσεις και Συστήματα Διαφορικών Εξισώσεων στο Μιγαδικό Επίπεδο.

2.     Ειδικές Συναρτήσεις και Ορθογώνια Πολυώνυμα.

3.     Εξισώσεις Διαφορών.

4.     Συναρτησιακές Εξισώσεις.

5.     Θεωρία Τελεστών.