Όλα τα κάστρα χαiρονται

 

Όλα ν' τα κάστρα χαίρονται, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ κι όλα βαζοκοπιούνται, Μηλώ μου μυρισμένη.

 

Ν' έρημη η Βόνιτσα, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ ποτές χαρά δε βλέπει, Μηλώ μου μυρισμένη.

 

Αλής Πασάς ν' εκόνεψε, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ με το πολύ τ' ασκέρι, Μηλώ μου μυρισμένη.

 

Κοτσαμπασιάδες φώναζαν, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ και τους γερόντους λέγουν, Μηλώ μου μυρισμένη.

 

Γοργά ψωμi γοργά κρασi, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ γοργά ταϊ τους μαύρους, Μηλώ μου μυρισμένη.

 

Γοργά μια κόρη έμορφη, Μηλώ μωρ Μηλώ

μωρ να μείνει αφέντης βράδυ, Μηλώ μου μυρισμένη.