Λαφίνα

 

Όλα τα λάφια στη βοσκή

κι ολές οι αλαφίνες

άϊντε ν' ολά έτρωγαν κι ολ' έπιναν

κι όλα δροσολογιούνταν.

 

Και μια λαφίνα ταπεινή

πολύ ταπεινωμένη

άϊντ' ουδ έτρωγε ουδ' έπινε

κι ούδε δροσολογιούνταν.

 

Λαφίνα μ, για δεν τρώς, δεν πίνεις

για δε δροσολογιέσαι

άϊντε το τι καλό που έχω 'γω

για να δροσολογιούμαι.

 

Δώδεκα χρόνους έκαμα στείρα διχώς ελάφι

αϊντε και τώρα στα γεράματα μου βρέθη ένα λαφάκι.

 

Και τόμαθα να περπατεί και τόμαθα να παίζει

και βγήκε ο γιός του βασιλιά να λαφοκυνηγήσει.

 

Κι έριξε και το λάβωσε ανάμεσα στα φρύδια.