ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 Μέλος της συντακτικής επιτροπής των κάτωθι διεθνών μαθηματικών περιοδικών:

1.     Nonlinear Dynamics and Systems Theory

2.     Archives of Inequalities and Applications

3.     Advances in Difference Equations

4.     Journal of Applied Functional Analysis

5.     Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics

6.     International Journal of Difference Equations (IJDE)

7. Bulletin of the Greek Mathematical Society

8. Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics

9. International Journal of Modern Mathematics

10. International Journal of Differential Equations