Ο Μήλιος ο πραματευτής

 

Ν' ο Mήλιος ο πραματευτής

ν' ο Μήλιος ο στρατιώτης

πράσινο δενδρί

Βουλγάρα μου μικρή

 

σέρνει μουλάρια τριανταδυό

και μούλες τριανταπέντε

πράσινο δενδρί

Βουλγάρα μου μικρή.

 

Σέρνει κι' ένα χρυσόμουλο

το σέρνει για καβάλα

πράσινο δενδρί

Βουλγάρα μου μικρή.

 

Από τη Πόλη φόρτωνε

στα Γιάννενα πηγαίνει

πράσινο δενδρί

Βουλγάρα μου μικρή.