Κάτω στης Mωριάς τα μέρη

 

Κάτω στης Μωριάς τα μέρη

ν' έκαμα λέλε, ν' έκαμα ένα καλοκαίρι

ν' έκαμα ένα καλοκαίρι

ν' είδα βρύ λέλε, ν' είδα βρύσες και ποτάμια.

 

Ν' είδα βρύσες και ποτάμια

και τριών λέλε, και τριών χρονών καλάρι

και τριών χρονών καλάρι

και στη με λέλε, και στη μέση απ ' το καλάρι

κάθεται λέλε, κάθεται γραφιώτου κόρη

κάθεται γραφιώτου η κόρη

και κεντάει λέλε, και κεντάει χρυσό μαντήλι.

 

Και κεντάει χρυσό μαντήλι

κι άγορος λέλε, κι άγορος τη παραγγέλνει

κι άγορος την παραγγέλνει

κέντα κο λέλε, κέντα κόρη μ’, το μαντήλι

κέντα κόρη μ’ το μαντήλι

κέντα το λέλε, κέντα το και χρύσωσέ το.

 

Κέντα το και χρύσωσέ το

κι άλλον νιο λέλε, κι άλλον νιο να μην το δώσεις

κι άλλον νιο να μην το δώσεις

μόνκι εμέ λέλε, μόνκι εμένα το λεβέντη.