Εκεί περά κι αντίπερα

 

Εκεί περά κι αντίπερα μαύρα μου μάτια

μωρ στα μαρμαρένια αλώνια

μάτια μ΄, λε έλα εδώ, ματάκια μ΄ λε ελάτε εδώ.

 

Εκεί λυχνούν οι δώδεκα μαύρα μου μάτια

μωρ κοράσιο σκυβαλούσε

μάτια μ΄, λε έλα εδώ, ματάκια μ΄, λε ελάτε εδώ.

 

Κι η μάνα της την έλεγε μαύρα μου μάτια

μωρ μανά της την ελέγει

μάτια μ΄ λε έλα εδώ, ματάκια μ΄ι λε ελάτε εδώ.

 

Ν' έβγα κορή μ΄ απ΄ το κουρνιαχτό μαύρα μου μάτια

μωρ ν΄ εβγά κι από τον ήλιο

μάτια μ΄ λε έλα εδώ, ματάκια μ΄ λε ελάτε εδώ.

 

Θα σου μαpαίνει ο κουρνιαχτός μαύρα μου μάτια

μωρ και σ΄ ασχημαίνει ο ήλιος

μάτια μ΄ λε έλα εδώ, ματάκια μ΄ λε ελάτε εδώ.

 

Εγώ τον ήλιο ν ' αγαπώ μαύρα μου μάτια

:μωρ τον κουρνιαχτό τον θέλω

μάτια μ΄ λε έλα εδώ, ματάκια μ΄ λε ελάτε εδώ.