ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1)     Συμμετοχή σε πολλά πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σε μερικά εκ των οποίων ως προσκεκλημένος ομιλητής ή μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.

2)     Διοργάνωση του "4ου Πανελληνίου Συνεδρίου στη Μαθηματική Ανάλυση", Πάτρα 23-24 Σεπτεμβρίου, 1994.

3)     Διοργάνωση του "5ου Διεθνούς Συνεδρίου στα Ορθογώνια Πολυώνυμα, στις Ειδικές Συναρτήσεις και στις Εφαρμογές τους", Πάτρα 20-24 Σεπτεμβρίου, 1999.

4)     Διοργάνωση του “Διεθνούς Συνεδρίου στις Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις Διαφορών και στις Εφαρμογές αυτών”, Πάτρα, 1-5 Ιουλίου, 2002.