Σουλειμάν Αγάς

 

Τα μάθαταν τι έγινε μωρέ Σουλειμάν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, τούτην την εβδομάδα (δις).

 

Aϊντε ο Ντελμπεντέρης πολεμάει μωρέ Σουλεϊμάν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, αντάμα με τον Τότσκα (δις).

 

Αϊvτε πάψε Τότσκα μ΄, το πόλεμο μωρέ Σουλεϊμάν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, παψεί και τα ντουφέκια (δις).

 

Aϊvτε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός μωρέ Σουλεϊμάν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, να σηκωθεί η αντάρα (δις).

 

Aϊντε να μετρηθεί τ' ασκέρι μας μωρέ Σουλεϊμάν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, να δούμε πόσοι λείπουν (δις).

 

Aϊντε μετρούνται οι τούρκοι τρεις βολές μωρέ Σουλεϊμαν Αγά

γιεμ΄, πάλι γιεμ΄, και λείπουν τρεις χιλιάδες (δις).

 

Αϊντε μετρούνται τα κλεφτόπουλα μωρέ Σουλεϊμάν Αγά

γιεμ' πάλι γιεμ' και λείπουν τρεις νομάτοι (δις).