Γιοφύρι ήταν στη θάλασσα

 

Γιοφύρι ητάν στη θάλασσα

στη σκάλα π' ανεβαίνεις μαρή μαυροματούσα

στη σκάλα π' ανεβαίνεις μαρή ξανθομαλλούσα.

 

Λε τρεις λυγερές ανέβαιναν

το χάρο ν' ανταμώσουν μαρή μαυροματούσα

το χάρο ν' ανταμώσουν μαρή ξανθομαλλούσα.

 

Λε για πες μας πες μας χάρε μου

πoτέ δεν θα πεθάνω μαρή μαυροματούσα

πoτέ δεν θα πεθάνω μαρή ξανθομαλλούσα.

 

Λε τι να σας πω μωρ λυγερές

μαραίνεται η καρδιά μου μαρή μαυροματούσα

μαραίνεται η καρδιά μου μαρή ξανθομαλλούσα.

 

Λε σαν έχεις ρούχα φόρα τα

φλουριά μην τα λυπάσαι μαρή μαυροματούσα

φλουριά μην τα λυπάσαι μαρή ξανθομαλλούσα.

 

Λε κι αν έχεις άλογο καλό

γκιζέρα πανηγύρια μαρή μαυροματούσα

γκιζέρα πανηγύρια μαρή ξανθομαλλούσα.