Δεν αποθνήσκουν οι θεοί. Η πίστις αποθνήσκει
        του αχαρίστου όχλου των θνητών.
Είν’ οι θεοί αθάνατοι. Aπό τα βλέμματά μας
        τους κρύπτουσι νεφέλαι αργυραί.          Κ. Καβάφης

 

Η παλιά εκκλησία                                                                                                Άποψη του χωριού από το κάστρο

      

Το πετρογέφυρο                                                                                                 Το κάστρο

Το γεφύρι της σουλτίνας

Στο δρόμο από τον Πύργο στην Θεισόα μετά την φωτιά του 2007

                                                                       Απο τις ανασκαφές στο κάστρο

Μονή Αμπελακίων                                                                                                              Μονή Προδρόμου

 Βάστα Αγία Θεοδώρα