Θέματα προόδου    14-12-2012

Θέματα

8-2-2012 6-9-2012 6-2-2013 12-9-2013 12-2-2015 2/7/2015 24/9/2015 18-1-2016   15-9-2016   23-1-2017       21-9-2017

Λύσεις των θεμάτων *nb        12913.nb12215.nb                           18116.nb                       23-1-2017

Λύσεις των θεμάτων *pdf     12913.pdf 12215.pdf                          18116.pdf                      23-1-2017

Για να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε τις λύσεις πρέπει να έχετε το πρόγραμμα > mathematica 5.2
Για να διαβάσετε χωρίς να μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λύσεις κατεβάστε το http://www.wolfram.com/products/player/

Να αντιγράψετε το αχρείο  * . nb   στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε μέσα από το πρόγραμμα mathematica.