Θέματα           27/06/2012 Λύση της Φουριέ
 Η ύλη του μαθήματος έχει αλλάξει από το ακαδημαικό έτος 2012-13.

Θέματα   21 / 6 / 2017

Για να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε τις λύσεις πρέπει να έχετε το mathematica 5.2

Για να διαβάσετε χωρίς να μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λύσεις κατεβάστε το
mathematica player
Να αντιγράψετε το αχρείο  * . nb   στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε μέσα από το πρόγραμμα mathematica.

dsf