Θέματα Εξετάσεων

13-2-2009   31/8/2010   04/02/2011

Οι Λύσεις των θεμάτων 

13-2-2009  31/8/2010

Για να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε τις λύσεις πρέπει να έχετε το mathematica 5.2
Για να διαβάσετε χωρίς να μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λύσεις κατεβάστε το
mathematica player
Να αντιγράψετε το αχρείο  * . nb   στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε μέσα από το πρόγραμμα mathematica.