Μετασχηματισμός Fourier, κατανομές και εφαρμογές

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ 14:00 - 16:00 (ΑΘΕ 9)
ΤΡ
ΤΕ 11:00 - 13:00 (ΑΘΕ 8)
ΠΕ
ΠΑ

Ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου).