Ανώτερα Μαθηματικά με Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών (ΑΜΣΣΥ)

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ 17:00 - 19:00 (Υ35)
12:00 - 14:00 (Εργ 035, 040)
ΠΕ
ΠΑ

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου).