Μαθηματικά ΙΙ - Γεωλογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ 13:00 - 15:00 (αιθ. 025)
ΤΡ 11:00 - 13:00 (αιθ. 025)
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου).