Μαθηματική Φυσική (μεταπτυχιακό)

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ 16:00 - 17:00 (BM342)
ΠΕ 16:00 - 19:00 (BM342)
ΠΑ

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από α) σειρά εβδομαδιαίων ασκήσεων, β) την παρουσία στο μάθημα, γ) ατομική παρουσίαση ενός θέματος, δ) μια ενδιάμεση και ε) μια τελική εξέταση.