Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις - Ι (Τμήμα Β)

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ 09:00 - 10:00 (O63) (παρ.)
ΠΕ 09:00 - 11:00 (O63) (φρ.)
ΠΑ 12:00 - 14:00 (O63) (παρ.)

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου).