Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ 14:00 - 16:00 (O62) (παρ./φρ.)
ΠΕ
ΠΑ 09:00 - 11:00 (ΑΘΕ8) (παρ./φρ.)

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου).